Welkom bij Amnesty Alkmaar

De groep bestaat sinds 1972, en geeft als lokale groep plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Interesse om je aan te sluiten bij onze groep en deel te nemen aan de tweemaandelijkse schrijfavonden of te helpen bij de plaatselijke (petitie)acties? Mail naar naar amnesty.alkmaar@gmail.com En Klik hier als je lid wilt worden van Amnesty International of een bijdrage wilt leveren aan ons werk.

Over het werk van Amnesty International
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name  op het recht op leven en  bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en  meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International:

  •  afschaffen van de doodstraf
  •  uitbannen van marteling
  •  stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of  politieke groeperingen
  •  vrijlaten van alle mensen die vastzitten, alleen vanwege hun mening of overtuiging
  •  tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst,  geslacht  of seksuele oriëntatie