Wie zijn wij?

Amnesty Alkmaar is een groep van momenteel ongeveer vijftien vrijwilligers die zich op verschillende manieren inzet voor de idealen van Amnesty International: het naleven van de rechten van de mens. 

Wij hebben 3 keer per jaar een grote actie, te weten op 10 december (de Internationale dag van de Mensenrechten), op 8 maart (Internationale Vrouwendag) en op 5 mei, als we op het bevrijdingsfestival in de Alkmaarse Hout staan.

Voor (nieuwe) vrijwilligers zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Lid worden van de ‘actiegroep’ die de jaarlijkse acties organiseert (vergaderingen zijn ca. elke 2 maanden)
  • Deelnemen aan de 8-wekelijkse schrijfavonden in Buurthuis Bloemwijk (Eikelenbergstraat), waar we brieven schrijven voor verschillende actuele acties. Wilt u de uitnodigingen ontvangen voor deze avonden Meldt u zich dan via amnesty.alkmaar@gmail.com 
  • Collectant of collecte-coordinator tijdens de landelijke collecteweek voor Amnesty International (maart)

We zijn onderdeel van Amnesty International: een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen.

We organiseren verschillend activiteiten om mensenrechten onder de aandacht te brengen in Alkmaar. Samen bereiken we meer!

De werkgroep vergadert zo’n 6  keer per jaar. Tijdens die vergaderingen worden er acties voorbereid, lopende zaken behandeld. 

Ook in actie komen?
Meedoen kan ook veel manieren en we zijn erg blij met nieuwe vrijwilligers! Moniek Komen (links op de foto) is voorzitter van onze werkgroep. Wil je je ook inzetten voor het werk van Amnesty International? Meld je dan aan bij de Alkmaarse werkgroep en sluit aan bij de vergaderingen en/of schrijfavonden. Je ontvangt van Moniek dan met regelmaat uitnodigingen voor lokale activiteiten. Aanmelden kan via amnesty.alkmaar@gmail.com