Scholenwerk

Wat doet de Amnestygroep in Alkmaar aan Scholenwerk?
Een belangrijk onderdeel van het werk van Amnesty International is het bevorderen van de kennis over en de betekenis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vooral voor het niet naleven en de schendingen van deze Rechten zoekt Amnesty de publiciteit en steun van de samenleving. Belangrijk daarbij is om te beginnen bij het onderwijs voor jongeren. 


Wat doet onze groep op dit gebied?
Onze Amnesty-gecertificeerde docenten verzorgen gastlessen op basisscholen, HAVO, VWO en MBO-scholen in de regio Alkmaar. Meestal is er vanuit de scholen een vraag naar een gastles in het kader van “Burgerschap”. In projectweken waarin Mensenrechten aan de orde komen kan een gastdocent een aanvullende bijdrage leveren. Met een gastles op basisscholen is het dikwijls de eerste keer dat leerlingen kennismaken met Mensenrechten en Amnesty. Met de betrokken docent(en) van de school wordt overlegd m.b.t. de inhoud en vorm van de gastles. Als basis gebruiken we het fysieke lesmateriaal dat door de afdeling Educatie van het secretariaat in Amsterdam is ontwikkeld. 

Wij zijn geen voorstander van het verzorgen van gastlessen via Zoom e.d. We komen graag naar school als dat mogelijk is. Als afsluiting worden er meestal groetenkaarten naar gevangenen of instellingen geschreven/getekend.

De tijdsduur van een gastles is tussen 60 en 90 minuten.

Naast de scholen komen we ook graag gastlessen/activiteiten/voorlichting geven in b.v. Buurthuizen of clubs. Voor het aanvragen van een gastles of verdere informatie kunt u een e-mail sturen naar: amnesty.alkmaar@gmail.com

Voor het inzien/bestellen van lesmateriaal van Amnesty: https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie

Update Scholenwerk december 2022
Sinds juli bestaat ons team uit vier gastdocenten. Ping Baas heeft zich in die maand
bij onze groep aangesloten. Met haar Chinese achtergrond en ervaring heeft ze veel
kennis over hoe er met de Mensenrechten in China is omgegaan vanaf de tijd van
Mao Zedong tot Xi Jinping.

Na de onderbreking in de Coronatijd konden er weer eindelijk gastlessen verzorgd
worden. Daar zijn we dan ook mee gestart. Op het eind van het kalenderjaar 2022 is rond de 10 e december de schrijfactie “Write for Rights” weer van start gegaan. Voor een aantal scholen ook een mooi moment om tijd te besteden aan de Mensenrechten en het werk van Amnesty.

Op 14 en 16 december zijn er gastlessen verzorgd op het Dalton College voor 70
leerlingen van vier 4 e klassen VMBO-TL. Gemma Molenaar van de afdeling Educatie
van Amnesty was ook aanwezig en heeft een klas voor haar rekening genomen.

Naast kennismaken met het werk van Amnesty werd er aandacht besteed aan de
schrijfactie “Write for Rights”, die op vrijdag 23 december op de school voor deze
leerlingen was georganiseerd. Op die dag zijn er door 45 leerlingen ieder twee
kaarten en twee brieven geschreven.

De Berger Scholengemeenschap heeft in december een aantal “Festival-dagen” voor
de leerlingen georganiseerd. Veel aandacht voor de mensenrechten. Op woensdag
21 december heeft Ping in het museum Kranenburgh voor 40 leerlingen van de 6 e
klas VWO verteld hoe het ging en gaat in het China van Mao Zedong tot nu m.b.t. de
mensenrechten.

Donderdag 22 december volgde gastlessen met aandacht voor de actie “Right to
Protest”. De leerlingen gingen hierna naar drie verschillende workshops om zelf
creatief te leren omgaan met een protestactie.